مجموعه کامل سرزمین اشباح

جلد اول:سیرک عجایب

http://upload7.ir/preview.php?user=&file=23e2e456101b1c471223fc3313f1c53057c8df1e

جلد دوم:دستیار یک شبح

http://s6.picofile.com/file/8179639118/The_saga_of_Darren_Shan_book_2_www_e_library_blogfa_com_.pdf.html

جلد سوم:دخمه خونین

http://s5.picofile.com/file/8130129150/The_saga_of_Darren_Shan_book_3_www_e_library_blogfa_com_.zip.html

جلد چهارم:کوهستان اشباح

http://s5.picofile.com/file/8130129218/The_saga_of_Darren_Shan_book_4_www_e_library_blogfa_com_.zip.html

جلد پنجم:آزمون های مرگ

http://s5.picofile.com/file/8130129300/The_saga_of_Darren_Shan_book_5_www_e_library_blogfa_com_.zip.html

جلد ششم:شاهزاده اشباح

http://s5.picofile.com/file/8130129426/The_saga_of_Darren_Shan_book_6_www_e_library_blogfa_com_.zip.html

جلد هفتم:شکارچیان غروب

http://s5.picofile.com/file/8130129584/The_saga_of_Darren_Shan_book_7_www_e_library_blogfa_com_.zip.html

جلدهشتم:همدستان شب

http://trainbit.com/files/9437871884/The_Saga_of_Darren_Shan_8_-_Allies_of_the_Night_-_www.fantasy-library.ir.pdf

جلد نهم:قاتلان سحر

http://s5.picofile.com/file/8130129776/The_saga_of_Darren_Shan_book_9_www_e_library_blogfa_com_.zip.html

جلد دهم:دریاچه اشباح

http://s5.picofile.com/file/8130129884/The_saga_of_Darren_Shan_book_10_www_e_library_blogfa_com_.zip.html

جلد یازدهم:ارباب سایه ها

http://s5.picofile.com/file/8130130134/The_saga_of_Darren_Shan_book_11_www_e_library_blogfa_com_.zip.html

جلد دوازدهم:پسران سرنوشت

http://trainbit.com/files/1137871884/The_Saga_of_Darren_Shan_12_-_Sons_of_Destiny_-_www.fantasy-library.ir.pdf

بعضی از فایل ها زیپ هستن ولی خیالتون راحت رمز ندارننیشخند

/ 0 نظر / 16 بازدید